Politica de confidenţialitate

SC Inquam Photography SRL denumită mai departe Inquam Photos, în calitate de autor, proprietar, administrator al www.inquamphotos.com respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea achizitiei de continut digital sub forma de imagini fotografice.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, Inquam Photos are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Inquam Photos se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.inquamphotos.com, prin crearea contului de utilizator, prin furnizarea de informatii necesare publicarii (caption/descriere), asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art.12)
  • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
  • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
  • dreptul de opoziţie (art.15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
  • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Inquam Photos în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.

Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă de posta electronica: contact@inquamphotos.com sau la numarul de telefon mentionat in sectiunea Contact a site-ului nostrum.

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, Inquam Photos le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

  • pentru a ne asigura acuratetea continutului editorial,
  • pentru a va crea un cont dedicat nevoilor dumneavoastra de client şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii;
  • transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;

 

Inquam Photos poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale Inquam Photos şi ale site-ului www.inquamphotos.com, acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când Inquam Photos este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Inquamphotos on Facebook