Termeni și condiții de utilizare

TERMENI GENERALI

 1. Acest site aparţine Inquam Photos. Accesarea acestuia ori a oricărei părţi din el presupune acordul tacit al utilizatorilor cu termenii de mai jos.
 2. Inquam Photos poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către utilizatori ori către terţe persoane.
 3. CONŢINUT
 4. Toate materialele publicate p www.inquamphotos.com (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conţinut), inclusiv cele incluse in newsletter, sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duce la inaplicabilitatea acestora.
 5. Site-ul şi conţinutul acestuia sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Utilizatorii nu pot copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau conţinutul acestuia, fără acordul scris al reprezentanţilor SC INNQUAM PHOTOGRAPHY SRL, acord exprimat contractual. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către Inquam Photos.
 6. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al Inquam Photos.
 7. Inquam Photos nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din conţinut în orice mediu.
 8. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa Inquam Photos încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la una dintre adresele publicate în secţiunea Contact a site-ului.
 9. DREPTURI DE AUTOR
 10. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi folosi conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal, editorial sau necomercial. Pentru uzul comercial, este necesar acordul scris al reprezentanţilor SC Inquam Photography SRL, acord exprimat contractual. Trebuie mentionat ca intregul continut realizat si publicat spre utilizarea de catre clientii Inquam Photos are strict caracter editorial insa doar o parte din acesta poate fi pus la dispozitia clientilor de tip comercial.
 11. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-uluiwww.inquamphotos.com, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective. Condiţiile de folosire a conţinutului aparţinând SC Inquam Photography SRL în scop comercial vor fi explicit formulate prin intermediul acordurilor contractuale încheiate între Agenţie şi partenerii de afaceri.
 12. Inquamphotos.com, logo-ul Inquam Photos şi www.inquamphotos.com sunt proprietatea SC Inquam Photography SRL, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al SC Inquam Photography SRL.
 13. RĂSPUNDERI
 14. Utilizatorul este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de Inquam Photos în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. Inquam Photos îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia Inquam Photos ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.
 15. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că utilizatorul declară şi este de acord cu publicarea de către Inquam Photos a unui conţinut stabilit pe baza unor criterii proprii. Acest conţinut poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele utilizatorului. Într-un astfel de caz, răspunderea Inquam Photos nu poate fi reţinută.
 16. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE
 17. Accesul la conţinutul online al site-uluiwww.inquamphotos.com se face parţial liber, parţial pe baza datelor de înregistrare.
 18. Pentru opţiunea “Login / Înregistrare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare va/vor conţine informaţii de contact detaliate ale utilizatorului (nume, prenume, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail).
 19. Informaţiile personale puse la dispoziţia Inquam Photos pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile Legii 677/2001 privind protecţia datelor, actualizată în 2013. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date Inquam Photos şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii apartinand strict companiei Inquam Photos.
 20. După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile Inquam Photos. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, Inquam Photos nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.
 21. La solicitarea explicită a utilizatorului, adresată la contact@inquamphotos.com, Inquam Photos se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, actualizată în 2013, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 22. Inquam Photos se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.
 23. Inquam Photos nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. Inquam Photos nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile Inquam Photos.
 24. Inquam Photos işi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.
 25. SECURITATE

Inquam Photos adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii serviciu clienţi) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.

 1. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI
 2. Conţinutul acestui site, inclusiv fotografiile, clipurile video, datele şi alte informaţii, sunt furnizate de Inquam Photos şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare utilizabile strict in mod editorial, daca nu este altfel metionat.
 3. Inquam Photos nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către Inquam Photos prin intermediul formularului de feedback accesibil pe site, după logare.
 4. Inquam Photos nu răspunde pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de site şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. Inquam Photos îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi Inquam Photos face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.
 5. Inquam Photos îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

Inquamphotos on Facebook